Tyskland och Zeitenwende: mellan nya idéer och gamla reflexer

Författare:

  • Alina Engström

Publiceringsdatum: 2022-11-25

Rapportnummer: FOI Memo 7983

Sidor: 8

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik