Syria in the shadow of the Ukraine War: Turkish sabre-rattling and Russian bargaining

Författare:

  • Aron Lund

Publiceringsdatum: 2022-11-25

Rapportnummer: FOI Memo 7984

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik