Cyprus in the eye of the storm - Militarised energy geopolitics in the Eastern Mediterranean

Författare:

  • Marianna Serveta

Publiceringsdatum: 2023-05-10

Rapportnummer: FOI Memo 8176

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik