Möjliga hot och risker rörande öppna geodata - Redovisning av arbete i en förstudie

Författare:

  • Mathias Winterdahl
  • Eva Mittermaier
  • Minna Severin
  • Cecilia During
  • Carina Gunnarson

Publiceringsdatum: 2023-11-27

Rapportnummer: FOI Memo 8296

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Informationssäkerhet