Navigeringssystem för markfordon. Etapp 1

Författare:

  • Boberg Bengt
  • Strömbäck Peter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1628-SE--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • integrerade navigeringssystem
  • markfordon
  • sensorfusion
  • GPS
  • integrated navigation system
  • Ground Vehicle

Sammanfattning

Denna rapport beskriver första etappen i en studie av navigeringssystem för markfordon. Huvudsyftet med denna del av studien har varit att sammanställa lämpliga navigeringssystem som finns på marknaden för att kunna utrusta försvarsmaktens markfordon med. De system som är aktuella är integrerade navigeringssystem baserade på satellitnavigering i kombination med extra stöttande system.Både billiga och dyrare system har undersökts. De dyrare systemen är ofta anpassade för militära specifikationer och innehåller utrustning som displayenheter. De billigare systemen kräver troligtvis mer anpassning och tester för att kunna användas och utvärderas fullt ut.