Civil-Military Interaction in the European Union: Applying a Comprehensive Approach to CSDP Operations

Författare:

  • Måns Hanssen

Publiceringsdatum: 2010-08-13

Rapportnummer: FOI-R--3015--SE

Sidor: 58

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Civil-militär samverkan
  • allomfattande ansats
  • gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
  • (GSFP)
  • Gemensamma Utrikes- och Försvarspolitiken
  • (GUSP))
  • Fredsfrämjande insatser
  • Europeiska Unionen

Sammanfattning

Under lång tid har den Europeiska Unionen hävdat att den har komparativa fördelar mot andra organisationer när det gäller att genomföra fredsfrämjande insatser med fokus på civil-militärsamverkan. Denna rapport undersöker hur långt den Europeiska Unionen har kommit i sitt arbete med att implementera en allomfattande ansats till sina multifunktionella insatser och om civil-militär samverkan genom dettahar effektiviserats. Arbetet genomförs genom att undersöka de institutionella och konceptuella förutsättningarna för samverkan.Rapporten visar på att EU, även om väsentlig institutionell utveckling har skett, fortfarande inte lyckats ta vara på vissa av de förutsättningar som finns för att genomföra allomfattande insatser på sagda effektiva sätt. Detta berortill stordel på den nivå av kontinuerlig förändring som de relevanta institutionerna har genomgått, vilken har bidragit till att långsiktigt strategiska insatser har varit svåra att etablera. Vidare har den organisatoriska spridningen av institutioner bidragit till att försvåra civil-civil samt civil-militär samverkan. När dammet har lagt sig efter den för närvarande pågående omorganisationen (Lissabonfördragets) skapas dock utrymme för att ta vara på dessa förutsättningar. För att utnyttja detta bör EU:s uppmärksamhet riktas mot utvecklingen av långsiktiga samverkansperspektiv. Detta gäller även den konceptuella situationen då de koncept som för närvarande används inte har hållit jämna steg med de operationella kraven som idag ställs på multifunktionella insatser och samverkan. Den konceptuella uvecklingen är ett mycket viktigt område som måste vidareutvecklas för att en allomfattande ansats till multifunktionella insatser ska vara möjlig att genomföra.

Dela sidan