ROAM Årsrapport 2012

Författare:

 • Börje Asp
 • Kia Wiklundh
 • Peter Stenumgaard
 • Patrik Eliardsson
 • Björn Johansson

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3554--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Robust trådlös kommunikation
 • marinen
 • internationella operationer
 • radiospektrum
 • frekvenshantering
 • kortvåg
 • värdering.

Sammanfattning

Denna rapport beskriver projekt ROAM (Robusta radiokommunikationer för marina internationella operationer) och de aktiviteter som genomförts under projektets andra år, projektåret 2012. Projektet syftar till att studera kommunikationslösningar som ger hög robusthet mot den dynamik som kännetecknar marina plattformar i internationell miljö. Studier av effektivt utnyttjande av tillgängligt frekvensspektrum speciellt för kortvåg för att, i varje situation, uppnå bästa möjliga robusthet, är centralt i projektet. Projektet fokuserar på att bibehålla balansen mellan forskningskvalitet och relevans vilket innebär att såväl vetenskaplig publicering såsom kontinuerlig samverkan med kundrepresentanter i olika frågor prioriteras. Detta dels för att prioriterade forskningsproblem skall ha tydlig koppling till marinens behov, dels för att forskningsresultaten tidigt skall kunna omsättas i aktuella frågeställningar beträffande systemintegration och systemutveckling. Även detta år genomfördes en tvådagars workshop under hösten i Karlskrona med ett åttiotal deltagare. Målet med workshopen är att skapa ett årligt återkommande forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan forskning och specifika marinoperativa behov avseende transmissions- och kommunikationslösningar. I forskningsdelen i projektet har vinsterna med att ta hänsyn till den lokala störningsmiljön undersökts för att göra ett så bra frekvensval som möjligt för kortvågskommunikation. Slutsaten är att om den lokala störningsmiljön vägs in vid frekvensvalet fås prestandaförbättringar som gör att datatakten kan ökas och tidsfördröjningarna minskas.