Soldatens IPE@2020 - verksamhetsrapport 2012

Författare:

 • Steven Savage
 • Sofia Hedenstierna
 • Hans Kariis
 • Göran Kindström
 • Anders Noren
 • Pernilla Magnusson
 • Anna Pohl
 • Fredrik Ringblom
 • Marianne Thunéll

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3620--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IPE
 • ballistiskt
 • CBRN
 • textilier
 • signatur
 • soldaten
 • energiförsörjning

Sammanfattning

Projektet har studerat (skannat) soldatens individuella skyddsutrustning utifrån ett flertal aspekter inklusive multifunktionella textilier, ballistiskt och CBRN skydd och energiförsörjning. Två scenarior har skapats för att belysa hur soldatens uppdrag och miljö kan påverka valet av IPE. Olika studiebesök har gjorts och ett antal konferenser bevakats, i de flesta fallen även med eget bidrag till konferensprogrammet. Projektets resultat och verksamhet har dokumenterats i åtta separata diarieförda rapporter, och huvudresultaten har sammanställts i denna rapport.