Beslutsstödssystem och informationsfusion

FOI utvecklar smarta lösningar som sträcker sig från datainsamling till innovativa presentationssystem. Forskningen ökar användarens förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut. Den stora bredden på kompetenser och väl utvecklade nationella och internationella nätverk ger en unik förmåga att lösa många problem inom expertområdena.

Forskningen innefattar både teknik och metod, och är en brygga mellan den rent tekniska forskningen om till exempel sensor- och kommunikationssystem och mänskligt beslutsfattande. Ytterst syftar det till en förbättrad ledningsförmåga, främst inom försvaret, men inte enbart. Största styrkan är förmågan att, i samverkan med andra, ta ett helhetsperspektiv i utvecklingen av stödverktyg för lednings- och beslutsfattandeprocesser i komplexa miljöer. Våra uppdragsgivare är bland andra Försvarsmakten och EU, men även Vinnova och Naturvårdsverket.

 

Forskningen bedrivs i huvudsak inom två forskningsområden:

 

  • Beslutsstöd, kunskapshantering och informationsfusion, och
  • Simulering och Distribuerade System

Kontaktpersoner

Neda Tooloutalaie

Enhetschef

08-555 030 00

Linda Sjödin

Enhetschef MTO

08-555 030 00