Beslutsstödssystem och informationsfusion

FOI utvecklar smarta lösningar som sträcker sig från datainsamling till innovativa presentationssystem. Forskningen ökar användarens förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut. Den stora bredden på kompetenser och väl utvecklade nationella och internationella nätverk ger en unik förmåga att lösa många problem inom expertområdena.

Forskningen innefattar både teknik och metod, och är en brygga mellan den rent tekniska forskningen om till exempel sensor- och kommunikationssystem och mänskligt beslutsfattande. Ytterst syftar det till en förbättrad ledningsförmåga, främst inom försvaret, men inte enbart. Största styrkan är förmågan att, i samverkan med andra, ta ett helhetsperspektiv i utvecklingen av stödverktyg för lednings- och beslutsfattandeprocesser i komplexa miljöer. Våra uppdragsgivare är bland andra Försvarsmakten och EU, men även Vinnova och Naturvårdsverket.


Vår kompetens inom beslutsstöd, kunskapshantering och informationsfusion omfattar främst fusion och semantiska tekniker för beslutsstöd och informationshantering, fusion av heterogen data och information för att skapa lägesbilder, AI, hantering av osäker information och analys av stora datamängder, situationsanalys och situationsresonerand samt interoperabilitet mellan informationssystem, såväl militära som civila. Fokus ligger på att skapa system som hjälper människor att skapa lägesförståelse utgående från all tillgänglig information, från till exempel sensorer, text i form av rapporter, webbsidor och andra dokument, videoströmmar, ljud eller strukturerad information lagrad i databaser. Data mining och text mining är viktiga framtidsområden. Forskningsresultaten går även att tillämpa på helt andra områden, t ex informationshantering för miljötillsynsinspektörer.

 

Verksamheten inom simulering och distribuerade system omfattar främst beslutsstöd som använder inbäddade simuleringar med fokus på operativa planer, modellering och simulering. Det innefattar även expertstöd som stöd för utbildning & övningar, agentteknologier, representation av mänskligt beteende, processer och metoder för distribuerade simuleringar med fokus på VV&A, simulering för avancerad personalhantering och -planering, inkl. dimensionering av personalresurser, samt systemintegration av distribuerad simulering, ledningssystem och sensorer med tillämpningar främst (men inte enbart) inom det militära området och det civila säkerhetsrelaterade området.

Kontaktpersoner

Magnus Björk

Enhetschef

08-555 030 00

Linda Sjödin

Enhetschef MTO

08-555 030 00