Beslutsstöd, kunskapshantering och informationsfusion

Vår kompetens inom beslutsstöd, kunskapshantering och informationsfusion omfattar främst fusion och semantiska tekniker för beslutsstöd och informationshantering, fusion av heterogen data och information för att skapa lägesbilder, AI, hantering av osäker information och analys av stora datamängder, situationsanalys och situationsresonerand samt interoperabilitet mellan informationssystem, såväl militära som civila.

Fokus ligger på att skapa system som hjälper människor att skapa lägesförståelse utgående från all tillgänglig information, från till exempel sensorer, text i form av rapporter, webbsidor och andra dokument, videoströmmar, ljud eller strukturerad information lagrad i databaser. Data mining och text mining är viktiga framtidsområden.

 

Forskningsresultaten går även att tillämpa på helt andra områden, t ex informationshantering för miljötillsynsinspektörer.