Modellering och simulering

Vid FOI bedrivs fem projekt för generell forskning inom modellering och simulering.