M&S-stöd till modellbaserad förmågeutveckling

FOI:s verksamhet inom området syftar till att undersöka hur metoder och tekniker från Modellering- och simuleringsområdet kan användas i kontexten modellbaserad utveckling.

Målet är att inom ramen för modellbaserad förmågeutveckling skapa M&S-baserade metoder och verktyg som kan stödja Förvarsmaktens (förmåge-) utvecklingsarbete. Syftet är att stödja utvecklare och användare i förmågeutvecklingsprocessen genom att underlätta framtagning, utvärdering och användning av modeller. På lång sikt är nyttan som tillförs Försvarsmakten effektivitets- och kvalitetshöjning i utvecklingsverksamheten genom M&S-stöd.