Omvärldsmodellering

FOI arbetar med att inventera behov och möjligheter avseende försörjning och användning av 3D-omvärldsmodeller och geografisk information för olika försvarstillämpningar, samt utifrån detta sedan identifiera frågeställningar som bedöms särskilt relevanta för fortsatta satsningar.

Verksamheten bedrivs för Försvarsmaktens räkning och syftar till att bidra med ökat kunnande om försörjning och användning av 3D geografisk information i till exempel olika former av simuleringstillämpningar. Det stödjer Försvarsmaktens förmågor och ger ökade möjligheter att identifiera och lösa problem inom området.

 

FOI utvecklar kontinuerligt kompetens avseende metoder, tekniker och verktyg för försörjning och framställning av geografisk information och 3D- omvärldsmodeller.