Realtidssimulering som stöd för effektbaserad planering

FOI utvecklar och värderar modellerings- och simuleringsbaserat beslutsstöd för de olika planeringsprocesser som förekommer i planeringsdelen av en effektbaserad syn på operationer. Fokus ligger på testning av operativa planer och undersöker hur modellering och simulering kan utnyttjas i beslutsstödsverktyg som stödjer planeringen.

Detta gör det möjligt att undersöka en plan innan den utförs, samt att göra dynamisk omplanering vid behov med hänsyn tagen till insamlad information om operationens status.

 

Verksamheten bedrivs utifrån tre kompletterande inriktningar:

 

1) Viktigast är huvuduppgiften att utveckla ett simuleringsbaserat beslutsstöd som stödjer planering och dynamisk omplanering inom ramen för effektbaserad planering (EBP). Forskningsfrågor är att avgöra vilka krav som ställs på beslutsstödsverktygen för att de ska vara meningsfulla, ge robusta resultat samt hur resultaten ska visualiseras.

 

2) En ny verksamhet kring Data Farming som studerar metodik för Data Farming och hur denna kan anpassas till simulering av operativa planer.

 

3) Utveckling av det operationsanalytiska verktyget Collaborative Synchronization Management Tool (CSMT) med vilket det går att utföra morfologisk och statistisk analys av planer. Forskningen kring CSMT avslutades under 2011.