Syntetiska aktörer

”Syntetiska aktörer” är en benämning på datorgenererade komponenter som simulerar beteenden. De avspeglar och representerar i tillräcklig mån beteenden så som de utförs av verkliga människor. Dessa modeller kan innefatta fysiologiska faktorer men är framförallt fokuserade på beteenden i komplexa system där beslutsfattare, farkostoperatörer, soldater och civila interagerar.

Huvudmålet med syntetiska aktörer till Försvarsmakten är att utifrån förståelsen av mänskliga beteenden ta fram metoder att återskapa dessa beteenden i simuleringar för träning och vidare analyser. I takt med att prototyper har tagits fram har också behovet vuxit att genom rapportering och demonstration informera om möjligheter och begränsningar inom området. Effekten av syntetiska aktörer kan sammanfattas som den stimulans, förståelse och förmågehöjning som de simulerade enheterna utgör för Försvarsmaktens personal inom olika tillämpningar.