Bioinformatik och mikrobiell forensik

På FOI utvecklar vi metodik för att kunna särskilja avsiktlig från oavsiktlig spridning av smittämnen. Vi utvecklar också metodik för att få information om ett ämnes ursprung och utspridningssätt.

Inom detta område samarbetar vi med internationella och nationella forskningsgrupper.

 

Vår forskning inom bioinformatik och bioforensik innefattar bland annat följande:

 

  • storskalig sekvensering av mikroorganismer
  • studier av släktskap mellan mikroorganismer baserat på genetisk sekvensanalys
  • studier mikroorganismers populationsstruktur
  • studier av mikroorganismers ursprung och evolution
  • metodutveckling för att binda förövare till ett brott där biologiska agens har använts som hot eller vapen

Kontaktperson

Kerstin Myrtennäs

08-5550 6844