Bioinformatik och mikrobiell forensik

På FOI utvecklar vi metodik för att kunna särskilja avsiktlig från naturlig spridning av smittämnen. Vi utvecklar också metodik för att få information om smittämnens ursprung och utspridningssätt.

Inom detta område samarbetar vi med internationella och nationella forskningsgrupper.

 

Vår forskning innefattar bland annat följande:

 

  • storskalig sekvensering av mikroorganismer från miljöprover och kliniska prover
  • studier av släktskap mellan mikroorganismer baserat på DNA-analyser
  • studier av mikroorganismers ursprung och evolution
  • metodutveckling för att binda förövare till ett brott där smittämnen har använts som hot eller vapen

 

Sök vetenskapliga publikationer och FOI-rapporter här: https://www.foi.se/vara-tjanster/fois-rapporter--publikationer.htmllänk till annan webbplats

 

Läs mer om Bioinformatik här(pdf)PDF

 

$errorMessage

Kontaktperson

Kerstin Myrtennäs

08-555 030 00