Start
kvinna_i_labb_vid_dator

Egenskaper hos mikroorganismer

FOI bedriver forskning som rör egenskaper hos smittsamma biologiska ämnen och faktorer som påverkar dess överlevnadsförmåga. Syftet är att generera kunskap som kan användas för att bedöma konsekvenser av eventuella utbrott eller utsläpp av smittsamma ämnen.

FOI har framförallt specialiserat sig på bakterien Francisella tularensis, som orsakar sjukdomen harpest. FOI:s mångåriga forskning på området innebär att vi har god kunskap om bakteriens sjukdomsframkallande förmåga, ekologi och globala förekomst.

 

Våra specifika frågeställningar innefattar bland annat:

 

  • Hur överlever harpestbakterien i miljön mellan utbrott?
  • Hur påverkas dess förmåga att orsaka sjukdom i olika miljöer?
  • Vilka mekanismer ligger bakom utbrott av vektorburen harpestsmitta?

 

Inom detta delområde studeras även den problematik som uppstår vid sanering av smittsamma biologiska agens. Därför utvärderar vi metoder för sanering av smittsamma biologiska ämnen i besvärliga miljöer, till exempel i ladugårdsmiljöer. Detta sker i samverkan med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

 

På FOI har vi även experimentella modellsystem (både in vitro och in vivo) för att studera intracellulära sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vi har bland annat en etablerad, kvalitetssäkrad metodik för preklinisk prövning av nya läkemedel för behandling av infektioner. Tekniken vi tillämpar i dessa studier är så kallad In vivoimaging som ger möjlighet att följa infektionsförlopp i djurmodeller i realtid. Vi riktar oss mot små och medelstora läkemedelsföretag samt prekliniska forskargrupper.

Kontaktperson

Johanna Thelaus

Forskare