Start

Identifiering av mikroorganismer

På FOI arbetar vi med smittsamma bakterier och virus av riskklass tre* och stödjer framförallt Försvarsmakten inom deras utveckling av analysområdet gällande biologiska smittsamma ämnen.

FOI:s forskning inom identifiering av mikroorganismer innefattar bland annat:

 

  • Provtagning i luft, vatten och mark
  • Utveckling av identifieringsmetoder för riskklass 3 agens
  • Bedömning av tekniska möjligheter för verifikation av påstådd användning av biologiska vapen

 

Vi deltar i flera nätverk, bland annat Forum för Beredskaps Diagnostik (FBD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett nationellt nätverk för uthållig beredskapsdiagnostik och European Biodefence Laboratory Network (EBLN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är ett europeiskt nätverk för högupplösande identifiering av mikroorganismer vilket innefattar en gemensam databas över bakterier och virus.

 

*Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam. Exempel på smittämnen i riskklass 3 är HIV och Mycobacterium tuverculosis (tuberkulos, TBC).