Start

FOI gav expertstöd till svenska ambassaden i Japan

Svenska ambassaden i Tokyo bad FOI om experthjälp efter haveriet i ett japanskt kärnkraftverk.

Den 25 mars, precis två veckor efter jordbävningen utanför Japans östkust med en efterföljande tsunami som allvarligt skadade kärnkraftverket i Fukushima, landade FOI:s strålningsbiolog Björn Sandström och mätfysikern Kenneth Lidström i Tokyo. De var efterfrågade som expertstöd åt den svenska ambassaden och dess tre svenska hyresgäster – Exportrådet, Invest Sweden och Tillväxtanalys.

 

Dagarna innan var läget dramatiskt. Strålningsvärdena hade stigit till den högsta nivån dittills och dricksvattnet innehöll så höga halter av radioaktiv jod att buteljerat vatten tagit slut i Tokyo. FOI-experternas uppdrag var i första hand att bedöma situationens allvar och att informera svenskarna om sina slutsatser. Fakta hämtade de bland annat från dagliga informationsmöten för utländska diplomater som hölls av japanska UD. De fick besvara många frågor från den oroliga svenska personalen och de lokalt anställda japanerna.

 

– Många återkom till frågan om värsta möjliga scenario för Tokyos del och om de då skulle stanna eller utrymma. Frågorna handlade också om hur en evakuering skulle gå till. Det är inte så lätt att utrymma 30-35 miljoner människor, framförallt när det inte gick att åka norrut där mest utrymme finns. Som tur var blåste vindarna ut mot Stilla havet, annars hade det kunnat bli mycket mer besvärligt för japanerna, inte minst Tokyoborna, säger Björn Sandström.

När situationen stabiliserats och FOI-forskarnas japanska vistelse närmade sig sitt slut gjorde de en utflykt till området kring Hitachinaka City, 120 kilometer söder om Fukushima och det område där de högsta strålningsdoserna utanför själva krisområdet uppmätts. Med sig hem tog de, efter att ha fått tillstånd av Jordbruksverket, prover på mark och salt- och sötvatten. Proverna är i början av april fortfarande under analys, men en snabb slutsats har gett gott betyg åt FOI:s svenska strålningsmätningar.

 

– Vi har kunnat se att de prover vi tog hem har samma isotopsammansättning som det som fastnat i filtren i våra svenska provtagningsstationer. Det visar att vi har en mycket känslig utrustning som klarar av att upptäcka förhöjda värden från en händelse långt bort från Sverige, säger Björn Sandström.

 

FOI­medarbetarna är efter en första utvärdering nöjda med hur de lyckades med att utföra sitt uppdrag, att informera och lugna personalen. Med sig har de också kunskapen om att informationen från de japanska myndigheterna inte var optimal.

– De gav en massa information med många mätvärden, men utan analys. Det innebar att det var många saker som människor undrade över, säger Björn Sandström.