bildsk_rmar_med_karta

Hot- och riskbedömning

FOI gör hot- och riskbedömningar för radioaktiva ämnen och joniserande strålning i ett helhetsperspektiv, främst gällande olyckor och avsiktlig spridning.

Vi kan vara stöd vid framtagning av risk- och sårbarhetsanalyser samt verka som rådgivare åt andra myndigheter för handlingsplaner vid en olycka med radioaktiva utsläpp. Vi bistår även regeringskansliet vid akuta händelser till exempel i form av tillhandahållande av experter till ambassadpersonalen i Tokyo under tiden för kärnkraftsolyckan i Fukoshima, Japan.