Start

Europeisk rymdkompetens samlas på FOI

I april 2011 arrangerades en europeisk konferens om aktuella rymdfrågor. Forskare och tjänstemän från hela Europa kom därför till FOI.

Inom ramen för ett internationellt EU-projekt – C-Space – har forskare vid FOI gjort analyser av EU:s behov av rymdresurser vid internationella insatser. Dessa analyser bidrar också till utvecklingen av den europeiska rymdpolicyn (European Space Policy). Arbetet vid FOI har hittills fokuserat på de säkerhetspolitiska dimensionerna av denna policy.

 

En av de centrala frågeställningar är hur rymdfrågorna generellt kan bidra till samhällets utveckling. Rymdresurser används i dagsläget av EU inför internationella insatser. Exempelvis kan satellitbilder utföra underlag för riskbedömningar innan insatser inleds. På konferensen diskuteras också rymdfrågor, Telecom, lösningar för navigering, igenkänning och övervakning.

 

– Vi samlar en stor och bred europeiska rymdkometens från många länder inom EU för att diskutera europeisk rymdpolicy ur en mängd olika perspektiv. FOI:s bidrag till den här konferensen är att belysa hur rymdresurser kan användas vid europeiska krishanteringsinsatser, säger Mike Winnerstig, forskningsledare vid FOI.