Start
Karta

Spridningsmodellering av klorgas i Kungsbacka

Spridningsmodellering

FOI har unik kompetens och resurser i Sverige för att modellera hela förlopp i kedjan källa, spridning och effekt om ett kemiskt, biologisk eller radioaktivt ämne läcker ut i luft, mark eller vatten. Spridningen påverkas bland annat av vindar och turbulens och genom att ta hänsyn till detta kan vi uppskatta vilka koncentrationer som kan förväntas av ämnet längs spridningsvägen. Detta ger information om eventuella effekter på människor, vilka riskavstånd som bör gälla och andra komplexa frågeställningar som uppkommer i samband med läckage av farliga ämnen.

Mot bakgrund av behoven hos FOI:s huvudkund har fokus varit på kemiska och biologiska stridsmedel samt radioaktiva partiklar men då modellerna är generiska finns det kompetens för att modellera spridning av andra ämnen, till exempel industrikemikalier. FOI arbetar huvudsakligen i förebyggande syfte men även som stöd vid verkliga händelser och för att göra analyser i efterhand.


På FOI arbetar en grupp på tio personer, främst fysiker och meteorologer, med spridningsmodellering. Genom att känna till fysikens lagar och hur man använder matematiska modeller och numeriska metoder är det möjligt för dem att modellera hela scenarier för spridning av farliga ämnen och dess effekter.

 

Verksamheten finansieras till stor del via anslag från Försvarsdepartementet, men FOI har också uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Strålssäkerhetssmyndigheten. Exempel på direktstöd till försvarsmakten är riskavståndsberäkningar för ett eventuellt utsläpp av ammoniak från en urea-fabrik i närheten av Campen i Masar-e-sharif Vi stödjer även den civila beredskapen. FOI:s experter på området har till exempel varit inblandade i att undersöka riskerna då ett tåg lastat med klorgas spårade ur i Kungsbacka och för att göra bedömningar av var värmeverk placeras bäst för att få så lite utsläpp som möjligt över närliggande tätområden.


För att kunna göra heltäckande bedömningar av skadeeffekterna på framförallt människor, till exempel vid inandning eller vid hudkontakt, samarbetar vi bland annat med kemister, biologer och toxikologer, främst inom FOI.