Tekniskt CBR-skydd

FOI:s verksamhet inom tekniskt CBR-skydd innefattar tre huvudsakliga områden; detektion, fysiskt skydd och sanering.