Sanering-hur rent är rent?

FOI har kompetens inom sanering av kemiska och radioaktiva ämnen, från laboratorieskala till full skala.

Vi utvärderar bland annat saneringsämnen och saneringssystem. FOI kartlägger vilka nivåer av kontaminering som är acceptabla och ofarliga, och karaktäriserar dessa för att vet hur lång tid det tar innan det är tillräckligt rent.

Utöver uppdrag från Försvarsmakten deltar FOI även i flera EU-projekt inom området.