Start

Världsledande mobil mätning av radioaktivitet

Totalförsvarets SkyddsCentrum utvecklar sitt mobila laboratorium till att bli världsledande inom mätning och spårning av radiologiska och nukleära ämnen (RN). Det första målet är att separera ut Strontium 90. Forskningen leds av FOI.

Skyddscentrums mobila RN-labb inryms i en splitterskyddad 20-fotscontainer som kan transporteras till ett olycksområde med lastbil eller flyg. Labbet innehåller standardlabbutrustning för mätninga av alfa-, beta-, gamma-, och neutronstrålning. Det uppfyller även Natos standardkrav.

Att mäta halter av radioaktivitet är inte svårt. Svårare är att fastslå vad som strålar, framförallt när det handlar om alfa- och betastrålande ämnen, vilket är viktigt för att kunna ge korrekt behandling till dem som kan ha utsatts för strålning. I större laboratorier finns den möjligheten, men hittills inte i de mobila labben.

 

Nu har SkyddsCentrum bett FOI att forska fram metoder för separation av alfa- och betastrålare. I ett första steg handlar det om betastrålaren Strontium 90, som bildas vid en kärnexplosion eller en kärnkraftsolycka.

 

– Vi valde Strontium 90 eftersom det är en besvärlig betastrålare. Det har lång halveringstid, 29 år, säger Micael Granström, chef för det mobila RN-laboratoriet och tjänstledig från en forskartjänst på FOI.

 

Svårigheten med separationen är att den kräver vad Micael Granström kallar en ”aggressiv kemi” som kan förstöra utrustning i labbet. FOI uppdrag handlar därför om att i första hand att ta fram en separationsmetod med ämnen som är mindre aggressiva. I nästa steg hoppas Micael Granström att FOI kan ta fram metoder att separera alfastrålande ämnen som plutonium och americium.

 

SkyddsCentrums mobila labb är av mycket hög klass. Forskarna har till exempel lyckats genomföra kalibrering för gammastrålning utanför laboratoriet så att man kan mäta radioaktivitet på marken vid exempelvis en kärnkraftsolycka. Nyligen har de även tagit fram en metod som under fältmässiga förhållanden kan mäta isotopkvoter i uran och fastställa om det är naturligt, utarmat eller upparbetat uran.

 

Med nya förbättrade separationsmetoder för att spåra strålkällor kommer det svenska RN-labbet att bli ett av de bästa mobila laboratorierna i världen, enligt Micael Granström. Han är mycket nöjd med vad hans gamla kollegor på FOI åstadkommer.

 

– FOI är mycket duktiga på separationsmetodik, har en sofistikerad utrustning när det gäller isotopkvotsbestämning och ligger i framkant när det gäller gammaspektrometri i fält, säger han.