Koncept och verktyg

SBA-konceptet är ett styrinstrument för studieplanering och materielutvecklingsprocessen. Dessutom är det ett verktyg för samarbete mellan användare, forskning och industri - både nationellt och internationellt. Simuleringsmiljön fungerar i detta fall som en labbmiljö för anskaffning av framtida materielsystem genom att jämföra alternativ och formulera krav.

Anskaffningsstudier i simulerad miljö erbjuder ett verktyg för effektbaserad värdering av förmågan hos framtida system. Användare, industri och forskning kan då mötas i en operativ miljö, som även kan ge användarna möjlighet att praktiskt påverka utvecklingen av nya system både vad gäller utformning och val av system.
Syftet med detta arbete är att stödja anskaffning och utvecklingsprocessen genom att genomföra simulerade operativa övningar med modeller av framtida system i relevanta scenarier.

 

Fokus i arbetet är att skapa ett kraftfullt verktyg med fokus på utveckling av operativ förmåga, interoperabilitet och ökad kostnadseffektivitet. Ambitionen är även att genom fleranvändning av befintliga resurser skapa förutsättning för framtida utbildnings- och övningsverksamhet.