Flygsimulering_2

Simulatoranläggningen

FOI erbjuder en simulatormiljö som är anpassad till operativa krav för att genomföra scenariosimuleringar för utbildning, utveckling och övning. Detta är ett unikt verktyg i form av en komplex simulerad miljö som kan användas för ett brett spektrum av civila och militära tillämpningar.

Vi kombinerar bemannad simulering med datorgenererade aktörer på flera nivåer från operativ/taktisk nivå till teknisk/forskningsnivå. Under ledning av personal med operativ bakgrund genomförs tränings- och utbildningsverksamhet för bland annat flygförare och flygstridsledare.

Anläggningen består av följande delar:

  • Simulatorhall (ca 25 x 15 m)
  • Tillhörande operativa rum (kontrollrum, ordersalar etc.)
  • 8 st flygplan kabiner i ett nätverk
  • 4 st. positioner för flygstridsledare.
  • MTS 890 (Mission Training System 890)
  • Översiktspresentation för analys och demonstration
  • Datorgenererade (regelstyrda) farkoster
  • Simulatorkontroll
  • 1 position för flygsamverkan med markförband (Forward Air Controller, FAC/JTAC)

 

Åtta flygförare kan exempelvis flyga fyra mot fyra eller sex mot två, i ett scenario som inkluderar ett stort antal övriga regelstyrda simulerade enheter som andra flygplan, luftvärn eller fartyg. Alla pilotstationer är baserade på generella modeller vilket betyder att det förutom JAS 39 är möjligt att samtidigt flyga andra flygplanstyper i samma scenario. Anläggningen är dessutom förberedd för s.k. distribuerad simulering. Då sammankopplas anläggningen med andra via en säker dataförbindelse.