Haveriutredningar

FOI har haft ansvar för delar av flyghaveriutredningar i Norge och Frankrike. Vidare har personal deltagit i haveriutredning, omkonstruktion och kritisk ”design review” för Ariane 5 systemet.

 

FOI har specialistkunskap inom områdena aerodynamik, strukturmekanik och flygmekanik som kan utnyttjas i haveriutredningar.

 

Utöver flygande farkoster är haverier inom t.ex. vindkraftverk, kärnkraftverk, generatorstationer och spårbunden trafik områden där FOI:s specialistkunskap kan användas om behov föreligger.