Konceptstudier

Konceptstudier av flygande farkoster har traditionellt varit en framåtblickande verksamhet vid FOI genom utvärdering av hur kommande tekniska utmaningar och lösningar kan påverka själva grundflygplankonfigurationen samt tekniska detaljlösningar.

 

Den tidigare inriktningen av konceptstudier har nu kompletterats med studier av befintliga, men relativt okända koncept. Den multidisciplinära verksamheten är mera inriktad på att studera flygande hot, t.ex. obemannade flygplan och robotar. Syftet är då prestandaanalyser som överförda till modeller kan simuleras. Speciellt när det gäller robotar så anpassas modellerna till FLSC (Flygvapnets Luftstrids Simulerings Center).