Signaturteknik

FOI genomför multidisciplinära analyser av smygfarkoster och även detaljerade analyser för utformning av delsystem med lågsignaturegenskaper. Radar- och IR-spridningskarakteristik av material och objekt förutbestäms, analyseras och minimeras utan att andra kritiska prestanda såsom aerodynamiska eller strukturella egenskaper påverkas.

 

FOI har ansvar för de båda nationella signaturkoderna SAFIR för IR-beräkningar och EMCAV för radarsignaturberäkningar i kaviteter (typiskt luftintag). Utvecklingen av dessa verktyg sker i samarbete med både olika SAAB-företag och Volvo Aero, vilka också är användare av koderna.