Informationssäkerhet och Kommunikation

FOI arbetar här med fokus på robust telekommunikation, IT-säkerhet i sammankopplade system, värdering av informationssäkerhet och utveckling av försvar av IT-system. Arbetet sker både teoretiskt och praktiskt. Stora kunder är bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.