Externa samarbeten

Inom kompetensområdet IT-säkerhet bedrivs det kontinuerligt projekt där vi samarbetar med externa parter. Omfattningen på projekten varierar från kortare uppdrag på någon vecka till fleråriga uppdrag.