Labb och resurser

FOI har ett flertal labb och resurser tillgängliga för olika typer av experiment och övningar. Nedan listas exempel på labb och resurser relaterade till området informationssäkerhet.