Läs mer

Labb och resurser

FOI har ett flertal labb och resurser tillgängliga för olika typer av experiment och övningar. Nedan listas några exempel på labb och resurser som finns tillgängliga.