Labb och resurser

FOI har ett flertal labb och resurser tillgängliga för olika typer av experiment och övningar. Nedan listas några exempel på labb och resurser som finns tillgängliga.