Baltic Cyber Shield

The Baltic Cyber Shield arrangerades av FOI tillsammans med Försvarshögskolan (FHS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt NATO:s Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE). Denna tekniska övning bestod av sex lag med IT-säkerhetsexperter som skulle skydda kritisk infrastruktur mot en grupp professionella penetrationstestare.

För en mer utförlig beskrivning av Baltic Cyber Shield, vänligen se den engelska versionen av denna sida genom att klicka på in English i högra hörnet på denna sida.