Start

HiFi Engine

HiFi Engine är ett mjukvaruramverk som har två primära användningsområden, realtidssimulering av olika typer av fordon samt basplatta för utveckling av applikationer relaterade till scenariohantering. Med HiFi Engine minskas implementationstiden för projekt där realtidssimulering med höga krav på visualisering och prestanda är i fokus.

Human Factors-laboratoriet

I Human Factors-labbet i Linköping används HiFi Engine för olika former av farkostsimulering, bl.a. helikopter, stridsvagn och personbil. Simuleringar kan användas vid systemutveckling för att prova ny instrumentering och ny utrustning. I Human Factors-labbet finns utrustning för att skapa realistiska simuleringar, till exempel en rörelseplattform, stora presentationsytor, VR-display, 3D-ljud, head tracker och touch-skärmar.

 

MSSLab

MSSLab (MultiSensorSimulationLab) och IRSSLab (InfraRed Signature Simulation Lab) är två samverkande laboratorier för avancerad sensorsimulering, samt termiska och elektromagnetiska beräkningar. Tillsammans ger de två labben möjligheter att simulera hela signalkedjan från omgivningens och objektens signatur via atmosfärs- och sensoreffekter till utdata från en eller flera sensorer. I dessa labb används HiFi Engine som scenarioverktyg för möjliggöra simulering av människor.

 

GENESIS

GENESIS är ett forskningsverktyg för analyser av telekonflikter. Operatören arbetar i en 3D-miljö där plattformar, radiosystem, byggnader och elektriska utrustningar ligger som 3D-objekt med sina olika tekniska parametrar kopplade till objektet. GENESIS är byggt i en öppen arkitektur där nya objekt inklusive störningsspektrum kan adderas och användas i analyserna. GENESIS identifierar automatiskt den störningskälla som i ett givet scenario orsakar den störa störningspåverkan på ett radiosystem. Givet en viss störningssituation identifieras även områden på en grupperingsplats där radiokommunikation kan fungera utan telekonfliktrisker. I GENESIS används HiFi Engine som scenarioverktyg och terrängmotor.