Läs mer

COURAGE

COURAGE är ett tvärvetenskapligt projekt som ska ta fram en forskningsagenda avseende cyberkriminalitet och cyberterrorism. Vid framtagande av forskningsagendan bidrar expertis inom konsortiet, medlemmar i en rådgivande styrgrupp och till projektet rekryterade intressenter med expertkunskap.

Forskningsagendan skall identifiera fundamentala, viktiga utmaningar respektive forskningsmässiga glapp för att bättre hantera cyberkriminalitet och cyberterrorism. För att täcka forskningsmässiga glapp är det av stor vikt att i forskningsagendan föreslagen konkret forskning är inriktad mot konkreta och realistiska behov. Syftet med COURAGE är att på ett signifikant sätt förbättra säkerheten för samhällsinvånare och kritiska infrastrukturer och att stödja utredning av cyberkriminalitet och cyberterrorism.

 

COURAGE finansieras av Europeiska kommissionen under temat säkerhetsforskning i sjunde ramprogrammet. COURAGE står för Cybercrime and cyberterrOrism (E)Uropean Research AGEnda.

 

FOI bidrar till projektet inom följande områden.

  • Informationssäkerhet
  • IT-säkerhet
  • Hot- och riskanalys
  • Beslutsstöd

 

 

Förutom FOI så finns det ett flertal olika partners runt om i Europa som deltar i COURAGE för att kunna uppnå de mål som satts upp. Några av de partners som ingår i projektet och som FOI samarbetar med är följande organisationer.

  • Sheffield Hallam University
  • United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
  • TNO (Nederländernas motsvarighet till FOI)
  • EOS European Organisation for Security
  • Fraunhofer