Läs mer

FIDELITY

FIDELITY är ett tvärvetenskapligt projekt som ska analysera brister och sårbarheter i livscykeln för elektroniska pass. Inom projektet ska det även utvecklas tekniska lösningar och rekommendationer för att övervinna de brister och sårbarheter som identifieras. FIDELITY finansieras av Europeiska kommissionen under temat säkerhetsforskning i sjunde ramprogrammet.

FIDELITY står för Fast and trustworthy Identity Delivery and check with ePassports leveraging Traveler privacy och är ett så kallat large scale integrating project. Syftet med projektet är att förbättra pass och tillhörande processer vid gränskontroller. Fokus för projektet är att uppnå dessa förbättringar samtidigt som hänsyn tas till följande aspekter.

 

 • Informations- och IT-säkerhet
 • Personlig integritet
 • Etiska avvägningar
 • Systemtilltro och effektivitet

 

FOI har som uppgift att bidra till projektet inom följande områden.

 

 • Behovs- och protokollanalys
 • Vidareutveckling av certifikathantering
 • Systemtilltrohöjande åtgärder
 • Bättre och effektivare metoder för verifiering av identitet

 

Förutom FOI så finns det ett flertal olika partners runt om i Europa som deltar i FIDELITY för att kunna uppnå de mål som satts upp. Några av de partners som ingår i projektet och som FOI direkt samarbetar med är följande organisationer.

 • Bundesdruckerei GmbH
 • Centre for Applied Ethics – Linköping University
 • Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V
 • Hochschule Darmstadt
 • Katholieke Universiteit Leuven – COSIC
 • KXEN
 • Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités
  Territoriales
 • MORPHO, Safran Group
 • Selex-Elsag S.p.A.
 • The Dutch Ministry of Security and Justice