Start

Objektbaserad säkerhet

IT-säkerhet har till stor del varit inriktad mot att skydda system och därmed indirekt skydda den information som lagras i dessa system. En konsekvens av systemorienterat skydd är att informationsutbyte mellan system och organisationer kan vara komplicerat, både internt som extern.

Syftet med projektet Objektbaserad säkerhet är att undersöka möjligheten att knyta säkerhetsegenskaper direkt till informationen och därmed skapa ett informationsobjekt. Genom att själv kunna vidmakthålla sin integritet alternativt styra för vem åtkomst är möjlig skulle ett informationsobjekt kunna göras mer tillgängligt, men med bibehållet skydd.

 

Projektet, vilket startade 2012 och håller på till 2014, ingår en bredare inriktning som studerar säker informationsdelning. Inriktningen för 2013 är att definiera ett informationsobjekt och därefter identifiera vilket tjänster som krävs för att stödja informationsobjektet så att det uppfyller projektets målsättning.