Läs mer

Övning och experiment för operativ förmåga i cybermiljön

Försvarsmakten har ett tydligt och uttalat behov av att kunna uppträda trovärdigt och med en användbar operativ förmåga inom cybermiljön. Både defensiv och offensiv förmåga eftersträvas, och förmågan som krävs i militära sammanhang ofta långt utöver den som krävs i civila sammanhang.

I projektet Övning och experiment för operativ förmåga i cybermiljön (ÖvExCy) utvecklas kunskap om metod, organisation och teknik för den förmågan att verka i cybermiljön. Projektet fokuserar till en början på förmåga att detektera och hantera hot mot Försvarsmaktens IT-system, med särskilt fokus på kunskap som behövs i det Security Operation Center som byggs upp i Försvarsmakten. Experiment för att utvärdera olika metoder och stödverktyg kommer att genomföras tillsammans med utveckling av metoder för övning och prövning av förmåga. En viktig resurs i detta arbete är CRATE, FOI:s cyber range, som kommer att användas för att utföra experiment, övningar och prövande moment.