Start

Pålitliga IT-plattformar

Detta är ett projekt för att studera tekniker och metoder för att skapa förtroende för att en IT-produkt gör sin uppgift enligt specifikation och inget annat.

För att ett sådant förtroende ska finnas måste man kunna lita på att

  1. utvecklarna vill göra rätt
  2. utvecklingsprocessen stödjer utvecklarna att göra rätt
  3. kompilatorn gör rätt
  4. installationen av den körbara koden i hårdvaran görs korrekt
  5. mjukvaran laddas korrekt när hårdvaran startas
  6. inga förändringar av mjukvaran kan göras under drift.

 

Detta är mycket att lita på och varje steg kräver sina metoder och tekniker för att skapa förtroende.

 

Projektet startade 2013 och ska löpa till och med 2015. Innehållet utgörs huvudsakligen av omvärldsstudier av pålitlighetshöjande tekniker och ett eget exempel på ett pålitligt system och en tillhörande analys av detta.