Läs mer

Forskningsprojekt

Inom ramen för forskningsprogrammet SECURIT drivs nio stycken forskningsprojekt. Dessa beskrivs på undersidor som nås via menyn till höger. Alla nio projekten har engelska namn, som är enligt tabellen nedan.

  • Security culture
  • User acceptance of information security policies
  • Attitude, culture, and information security
  • Discourse and security practice
  • Balanced IT-based Organizational development
  • ATTITUDE
  • INTERORG
  • CONGRUENCE
  • Cultural aspects in information security standard development

 

Beskrivning av de nio forskningsprojekten finns för närvarande på den engelskspråkiga versionen av sidan. Du byter språk uppe i högerkanten av sidan. Svensk version av projektbeskrivningarna är på gång.