Läs mer

Teknik för IT-säkerhet

Försvarsmakten använder allt fler IT-system, i allt större omfattning, vilket medför stora risker och måste hanteras av effektiva säkerhetslösningar. Sådana lösningar innehåller i allmänhet tekniska komponenter.

Projektet ska bidra till en effektiv användning av IT-baserade verktyg med bibehållen IT-säkerhet hos Försvarsmakten. Med effektiva IT-säkerhetshöjande tekniker kan fler och kraftfullare IT-baserade verktyg användas med bibehållen IT-säkerhet. Kraftfullare hjälpmedel har potentialen att effektivisera den verksamhet som hjälpmedlen stödjer, vilket innebär möjligheter till förbättrad förmåga.

 

Projektet genomför dels omvärldsbevakning, dels forskningsstudier relaterade till Försvarsmaktsrelevanta IT-säkerhetstekniska frågor. Omvärldsbevakningen ska kontinuerligt upprätthålla en övergripande bild av vilka IT-säkerhetstekniska frågor som är aktuella i Försvarsmakten samt vilken forskning som bedrivs i landet och internationellt. Objektbaserad säkerhet är exempel på ett område som ska bevakas.

 

Frågor projektet adresserar:

  • Vilka IT-säkerhetstekniker och -metoder finns som kan användas för att inom Försvarsmakten möjliggöra effektiv IT-användning med bibehållen IT-säkerhet?
  • Vilka IT-säkerhetstekniker och -metoder finns som kan möjliggöra användning av icke-militära informationssystem för militärt bruk?
  • Hur kan identifierade IT-säkerhetstekniker enligt ovan nyttjas inom Försvarsmakten?