Start

Rapportsamling

På FOI skrivs det varje år ett flertal rapporter inom området informationssäkerhet. I tabellen nedan hittar du FOI-rapporter som är relevanta för dig som är intresserad av informationssäkerhet. Genom att klicka på rapportnumret för en rapport kan du ladda ner rapporten som PDF, alternativt beställa ett tryckt exemplar om PDF saknas.


Rapportnummer

 

Författare

 

Titel

 

Årtal

 

FOI-R--4603--SElänk till annan webbplats

Amund Gudmundson Hunstad, Christian Valassi, David Lindahl

Virtualisering inom industriella informations- och styrsystem

2018

FOI-R--4601--SElänk till annan webbplats

Vidar Hedtjärn Swaling, Christoffer Wedebrand, Ann-Sofie Stenerus

NCS3 Studie - Standardserie ISA/IEC 62443: Användning och erfarenheter bland svenska ICS-aktörer

2018

FOI-R--4597--SElänk till annan webbplats

Amund Gudmundson Hunstad, Martin Karresand

Molntjänster inom industriella informations- och styrsystem

2018

FOI-R--4596--SElänk till annan webbplats

Christian Valassi, David Lindahl, Lars Westerdahl

Kryptografiska funktioner inom industriella informations- och styrsystem

2018

FOI-R--4594--SElänk till annan webbplats

Henrik Karlzén, Helena Granlund, Mikael Wedlin

Operationer i cyberdomänen - En inventering av svensk forskning

2018

FOI-R--4591--SElänk till annan webbplats

Vidar Hedtjärn Swaling

NCS3 Studie - IoT-relaterade risker och strategier

2018

FOI-R--4576--SElänk till annan webbplats

Mats Persson, Hannes Holm

QEMU as a platform for PLC virtualization. An analysis from a cyber security perspective.

2018

FOI-R--4526--SElänk till annan webbplats

Amund Gudmundson Hunstad

Rutiner och regelverk för att godkänna IT-system i Försvarsmakten

2018

FOI-R--4521--SElänk till annan webbplats

Henrik Karlzén, Johan Bengtsson, Jonas Hallberg

Riskacceptans - Kostnadseffektiv riskhantering för IT-system

2018

FOI-R--4501--SElänk till annan webbplats

Dennis Granåsen, Teodor Sommestad, Patrik Lif

Informationselement i incidentbeskrivningar. Framtagning och utvärdering under övningen iPILOT.

2018

FOI-R--4499--SElänk till annan webbplats

Teodor Sommestad, Hannes Holm

Publika angreppskoder och intrångssignaturer - Kvantitativa tester av träffsäkerhet.

2018

FOI-R--4498--SElänk till annan webbplats

Teodor Sommestad

Övning och Experiment för operativ förmåga i cybermiljön: Slutrapport

2017

FOI-R--4496--SElänk till annan webbplats

Jacob Löfvenberg

Teknik för IT-säkerhet - Slutrapport

2018

FOI-R--4449--SElänk till annan webbplats

Jonas Hermelin, Niklas Hallberg, Charlotte Stenius, Peter Nilsson, Lars Westerdahl, Johan Allgurén

Försvarsmaktens IT-styrning: Nulägesanalys

2017

FOI-R--4448--SElänk till annan webbplats

Daniel Eidenskog, Martin Karresand

Risker med virtualisering av IT-system

2017

FOI-R--4438--SElänk till annan webbplats

Daniel Eidenskog, Björn Lindahl

Industriella protokoll i Sverige

2017

FOI-R--4423--SElänk till annan webbplats

Henrik Karlzén, Daniel Eidenskog, Jacob Löfvenberg

Erfaranheter från utveckling och förvaltning av IT-system

2017

FOI-R--4420--SElänk till annan webbplats

Amund Gudmundson Hunstad, Martin Karresand

Monitorerings- och övervakningssystem - En kategorisering och översikt inom IIS

2017

FOI-R--4415--SElänk till annan webbplats

Hannes Holm

NCS3: Internetanslutna styrsystem i Sverige

2017

FOI-R--4341--SElänk till annan webbplats

Amund Gudmundson Hunstad

Informationssäkerhetsegenskaper - Avvägningar och prioriteringar

2016

FOI-R--4330--SElänk till annan webbplats

Jonas Hallberg, Johan Bengtsson, Henrik Karlzén

Beskriva och bedöma hot mot IT-system - Varför är det svårt?

2016

FOI-R--4329--SElänk till annan webbplats

Mika Cohen, Ioana Rodhe, Jacob Löfvenberg

White-box Fuzzing

2016

FOI-R--4328--SElänk till annan webbplats

Patrik Lif, Hannes Holm, Teodor Sommestad, Magdalena Granåsen, Erik Westring

Genomförd försöksverksamhet inom logganalys för cybersäkerhet

2016

FOI-R--4323--SElänk till annan webbplats

Teodor Sommestad, Hannes Holm

Test av logganalysverktyget SnIPS

2016

FOI-R--4308--SElänk till annan webbplats

Hannes Holm, Karin Mossberg Sonnek

Funktioner och IT inom kommunal fastighetsautomation

2016

FOI-R--4293--SElänk till annan webbplats

Fredrik Johansson, Lisa Kaati, Tim Isbister, Peter Litsegård

Avanonymisering i sociala medier

2016

FOI-R--4290--SElänk till annan webbplats

Ioana Rodhe, Martin Karresand

Verktyg för att åstadkomma pålitlig programvara

2016

FOI-R--4255--SElänk till annan webbplats

Martin Karresand, Daniel Eidenskog, Ulf Sterner, Åsa Waern

Litteraturstudie om trafikskydd

2016

FOI-R--4245--SElänk till annan webbplats

Vidar Hedtjärn Swaling, Pär-Anders Albinsson, Johan Bengtsson, Carl Denward, Karin Mossberg Sonnek, Anna   Sparf

Utmaningar för den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen. En studie baserad på intervjuer med säkerhetssamordnare i Västra Götalands län.

 

2016

FOI-R--4160--SElänk till annan webbplats

 

Amund Gudmundson Hunstad, Ioana Rodhe

 

IT-säkerhets- och informationssäkerhetsutbildningar i Sverige

 

2015

 

FOI-R--4156--SElänk till annan webbplats

 

Ioana Rodhe, Martin Karresand

 

Overview of formal methods in software engineering

 

2015

 

FOI-R--4152--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Johan Bengtsson, Henrik Karlzén

 

Bedömning av sannolikhet och konsekvens för informationssäkerhetsrisker - En studie av vikt

 

2015

 

FOI-R--4149--SElänk till annan webbplats

 

Patrik Lif, Mirko Thorstensson, Teodor Sommestad

 

Övning, träning och prövning inom logganalys

 

2015

 

FOI-R--4142--SElänk till annan webbplats

 

Pär-Anders Albinsson, Marianela Garcia Lozano, Fredrik Johansson, Peter Litsegård, Björn Pelzer, Magnus Rosell, Tommy Westman

 

Analys och detektion av vilseledning och påverkansoperationer i sociala medier

 

2015

 

FOI-R--4126--SElänk till annan webbplats

 

Teodor Sommestad, Hannes Holm

 

Variabler av vikt för förmågan att analysera säkerhetsloggar

 

2015

 

FOI-R--4088--SElänk till annan webbplats

 

Hannes Holm, Erik Westring

 

NCS3 - Informations- och styrsystem inom hälso- och sjukvård. En kartläggning av produkter och incidenter

 

2015

 

FOI-R--4073--SElänk till annan webbplats

 

Hannes Holm, Martin Karresand, Arne Vidström, Erik Westring

 

Virtual Industrial Control System Testbed

 

2015

 

FOI-R--4070--SElänk till annan webbplats

 

Arne Vidström, Tommy Gustafsson

 

VLAN som separationsmetod för industriella styrsystemsnät

 

2015

 

FOI-R--4051--SElänk till annan webbplats

 

Tommy Gustafsson, Fredrik Mörnestedt

 

NCS3 - Reactive networks

 

2015

 

FOI-R--4046--SElänk till annan webbplats

 

David Lindahl, Lars Westerdahl

 

RPAS och cybersäkerhet

 

2015

 

FOI-R--4029--SElänk till annan webbplats

 

Karin Mossberg Sonnek, Hannes Holm, Johan Lindgren, Fredrik Lindgren, Erik Westring

 

NCS3 - informations- och styrsystem inom spårbunden trafik. En kartläggning

 

2015

 

FOI-R--4011--SElänk till annan webbplats

 

Lars Westerdahl, Amund Gudmundson Hunstad, Fredrik Mörnestedt

 

Objektbaserad säkerhet: Sammanfattning av projekt

 

2014

 

FOI-R--4002--SElänk till annan webbplats

 

Lars Westerdahl, Amund Gudmundson Hunstad, Fredrik Mörnestedt

 

Object-Based Security with Attribute-Based Encryption: A feasibility Study

 

2014

 

FOI-R--4000--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Teodor Sommestad, Hannes Holm

 

ITsäkerhetskrav i Försvarsmakten - KSF3 och tillkommande säkerhetskrav

 

2014

 

FOI-R--3942--SElänk till annan webbplats

 

Hannes Holm, Johan Bengtsson, Jacob Löfvenberg, Mats Persson, Teodor Sommestad

 

Moving Target Defense - En kartläggning av forskningsbidrag

 

2014

 

FOI-R--3927--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hermelin, Henrik Karlzén, Peter Nilsson

 

Informationssäkerhet och ekonomi - ett skannande projekt

 

2014

 

FOI-R--3903--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand

 

Pålitliga IT-plattformar - Kopplingar mellan Försvarsmaktens behov och litteraturen

 

2014

 

FOI-R--3836--SElänk till annan webbplats

 

Ioana Rodhe, Erik Westring, Henrik Karlzén

 

Self-healing and self-protecting software. Scanning the research frontier.

 

2014

 

FOI-R--3825--SElänk till annan webbplats

 

Erik Axell, Magnus Jändel, David Lindahl, Sara Linder, Ioana Rodhe, Lars Westerdahl

 

Robust kommunikation, cybersäkerhet och artificiell intelligens för säkerhet i RPAS

 

2014

 

FOI-R--3799--SElänk till annan webbplats

 

Nina Lewau, Jacob Löfvenberg

 

Pålitliga IT-system i Försvarsmakten - en behovsinventering

 

2013

 

FOI-R--3785--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Johan Bengtsson, Teodor Sommestad

 

Effektivare hot- risk- och sårbarhetsanalyser - Vad blev det för resultat?

 

2013

 

FOI-R--3724--SElänk till annan webbplats

 

Jacob Löfvenberg, Ioana Rodhe

 

Litteraturstudie av tekniker för pålitliga IT-plattformar

 

2013

 

FOI-R--3723--SElänk till annan webbplats

 

Teodor Sommestad, Johan Bengtsson, Jonas Hallberg

 

Informationsbehov vid säkerhetsanalyser

 

2013

 

FOI-R--3702--SElänk till annan webbplats

 

David Lindahl, Magdalena Granåsen, Mikael Eriksson, Ulrik Franke

 

Social media and ICT during the Arab Spring.

 

2013

 

FOI-R--3674--SElänk till annan webbplats

 

Henrik Karlzén

 

Användningen av sociala medier i Försvarsmakten.

 

2013

 

FOI-R--3658--SElänk till annan webbplats

 

Ulrik Franke

 

Information operations on the internet - A catalog of modi operandi.

 

2013

 

FOI-R--3567--SElänk till annan webbplats

 

Arne Vidström

 


Möjligheter och problem vid analys av fientlig kod riktad mot Siemens S7-serie

 

2012

 

FOI-R--3560--SElänk till annan webbplats

 

Tommy Gustafsson, Jonas Almroth, Fredrik Mörnestedt

 

Reaktiva nät.

 

2012

 

FOI-R--3552--SElänk till annan webbplats

 


Johan Bengtsson, Jonas Hallberg, Teodor Sommestad

 

Verktygsstöd för hot-, risk- och sårbarhetsanalyser - realiseringsförslag.

 

2012

 

FOI-R--3524--SElänk till annan webbplats

 

Teodor Sommestad, Johan Bengtsson, Jonas Hallberg

 

Varför följer inte användarna bestämmelser? - En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser.

 

2012

 

FOI-R--3484--SElänk till annan webbplats

 

Amund Gudmundson Hunstad, Tommy Gustafsson, Henrik Karlzén, Fredrik Mörnestedt, Lars Westerdahl

 

Objektbaserad säkerhet. Behov och möjligheter.

 

2012

 

FOI-R--3452--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Kristoffer Lundholm, Jonas Hallberg

 

Behov av stöd genomförande av hot-, risk- och sårbarhetsanalyser för IT-system inom Försvarsmakten.

 

2012

 

FOI-R--3434--SElänk till annan webbplats

 

Arne Vidström

 

Application whitelisting. Raises the bar against certain threats but no silver bullet.

 

2012

 

FOI-R--3432--SElänk till annan webbplats

 

Åsa Waern, Tommy Gustafsson

 

Informationssäkerhet i radionät.

 

2012

 

FOI-R--3419--SElänk till annan webbplats

 

Teodor Sommestad, Kristoffer Lundholm

 

Detektering av IT-attacker - Intrångsdetekteringssystem och systemadministratörens roll.

 

2012

 

FOI-R--3381--SElänk till annan webbplats

 

Henrik Karlzén

 

Molnet - möjligheter och begränsningar

 

2012

 

FOI-R--3361--SElänk till annan webbplats

 

Lars Westerdahl

 

Objekt- och tjänstebaserad säkerhet - Slutrapport

 

2011

 


FOI-R--3349--SElänk till annan webbplats

 

Kristoffer Lundholm, Johan Bengtsson, Jonas Hallberg

 

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys - Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten

 

2011

 

FOI-R--3342--SElänk till annan webbplats

 

Kristoffer Lundholm, Teodor Sommestad, Mats Persson, Tommy Gustafsson, Amund Hunstad

 

Detektion av IT-attacker - Övningsuppställning och insamlad data

 

2011

 

FOI-R--3241--SElänk till annan webbplats

 

Tommy Gustafsson, Lars Westerdahl

 

Säker internetåtkomst

 

2011

 

FOI-R--3240--SElänk till annan webbplats

 

Kristoffer Lundholm, Jacob Löfvenberg, Amund Hunstad, Henrik Karlzén

 

Lägesbild på informationsarenan - översikt och diskussion

 

2011

 

FOI-R--3189--SElänk till annan webbplats

 

Kristoffer Lundholm, Jonas Hallberg, Helena Granlund

 

Design and Use of Information Security Metrics: Application of the ISO/IEC 27004 standard

 

2011

 

FOI-R--3188--SElänk till annan webbplats

 

Kristoffer Lundholm, Jonas Hallberg

 

Relevant information security characteristics (Based on needs for information security assessment)

 

2011

 

FOI-R--3187--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Margaretha Eriksson, Helena Granlund, Stewart Kowalski, Kristoffer Lundholm, Yngve Monfelt, Sofie Pilemalm, Tove Wätterstam, Louise Yngström

 

Controlled Information Security: Results and conclusions from the research projects.

 

2011

 

FOI-R--3186--SElänk till annan webbplats

 

Helena Granlund, Kristoffer Lundholm, Jonas Hallberg, Margaretha Eriksson

 

A Framework for Inter-Organizational Comparisons of Information Security Capabilities

 

2011

 

FOI-R--3157--SElänk till annan webbplats

 

Mikael Wedlin

 

Informationsarenan som begrepp.

 

2011

 

FOI-R--3148--SElänk till annan webbplats

 

Amund Hunstad, Henrik Karlzén, Jacob Löfvenberg

 

Bidrag till en IT-säkerhetsarkitektur för GTRS ...

 

2011

 

FOI-R--3136--SElänk till annan webbplats

 

Jacob Löfvenberg, Kristoffer Lundholm

 

Pålitliga plattformar.

 

2010

 

FOI-R--3094--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Jonas Hallberg, Kristoffer Lundholm

 

Framtida metoder för värdering av IT-säkerhet.

 

2010

 

FOI-R--3069--SElänk till annan webbplats

 

Jacob Löfvenberg

 

En översikt över IT-säkerhetsforskning i Sverige november 2010.

 

2011

 

FOI-R--3065--SElänk till annan webbplats

 

Alf Bengtsson

 

Security architecture for a cognitive radio.

 

2010

 

FOI-R--3061--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Kristoffer Lundholm, Jonas Hallberg, Amund Hunstad, Jacob Löfvenberg

 


The TSAR procedure rev. 1 - Test of Security Assessment Relevance.

 

2010

 

FOI-R--3037--SElänk till annan webbplats

 

Kristoffer Lundholm, Henrik Karlzén, Jacob Löfvenberg

 


Dolda kanaler - En översikt.

 

2010

 

FOI-R--2980--SElänk till annan webbplats

 

Amund Hunstad, Henrik Karlzén, Jacob Löfvenberg

 

IT-säkerhet i GTRS: Riskinventering och scenarier.

 

2010

 

FOI-R--2974--SElänk till annan webbplats

 

Henrik Karlzén

 

Metadata för objekt- och tjänstebaserad säkerhet.

 

2010

 

FOI-R--2966--SElänk till annan webbplats

 

Jacob Löfvenberg

 

Användning av grafikkort för lösenordstestning.

 

2010

 

FOI-R--2945--SElänk till annan webbplats

 

Amund Hunstad, Mikael Wedlin

 

Ett nationellt centrum för SCADA-säkerhet.

 

2010

 

FOI-R--2933--SElänk till annan webbplats

 

Anders Hansson, Erika Johansson, Jan Nilsson, Ulf Sterner, Åsa Waern

 


Distribuerade databaser i mobila trådlösa nät, del 2 - Scenariobaserade designförslag.

 

2010

 

FOI-R--2921--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand, Amund Hunstad

 

Slutrapport - Försvar av IT-system

 

2009

 

FOI-R--2919--SElänk till annan webbplats

 

Alf Bengtsson, Patrik Eliardsson, Peter Stenumgaard, Hugo Tullberg, Kia Wiklundh

 

Novel DSA algorithms and Virtual Machines for SDR

 

2009

 

FOI-R--2904--SElänk till annan webbplats

 


Alf Bengtsson, Lars Westerdahl

 

Virtual Machines - Security Qualities

 

2009

 

FOI-R--2901--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Jonas Hallberg, Amund Hunstad, Kristoffer Lundholm

 

Tester av metoder för värdering av informationssäkerhet.

 

2009

 

FOI-R--2825--SElänk till annan webbplats

 

Lars Westerdahl

 

Problem Statement - Objekt- och tjänstebaserad säkerhet

 

2009

 

FOI-R--2823--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Kristoffer Lundholm

 

Information security metrics based on organizational models.

 

2009

 

FOI-R--2668--SElänk till annan webbplats

 

Lars Westerdahl, Alf Bengtsson

 

Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar - Slutrapport.

 

2009

 

FOI-R--2625--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Jonas Hallberg

 

Test av relevans och validitet avseende säkerhetsvärdering - En studie av Försvarsmaktensmetoderför säkerhetskravställning och sårbarhetsanalys.

 

2009

 

FOI-R--2624--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Jonas Hallberg, Amund Hunstad, Jacob Löfvenberg

 

The TSAR procedure - Test of security assessment relevance and validity.

 

2009

 

FOI-R--2531--SElänk till annan webbplats

 

Johan Bengtsson, Jonas Hallberg

 

Värderingsaspekter inom Försvarsmaktens IT-säkerhetsarbete.

 

2008

 

FOI-R--2393--SElänk till annan webbplats

 

Alf Bengtsson, Lars Westerdahl

 

Access control in a coalition system.

 

2008

 

FOI-R--2387--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Johan Bengtsson, Richard Andersson

 


Refinement and realisation of security assessment methods.

 

2008

 

FOI-R--2215--SElänk till annan webbplats

 


Jimmi Grönkvist, Anders Hansson, Dan Nordqvist, Mattias Sköld

 


Attack and Defence Evaluation of Security Methods in Mobile Ad hoc Networks

 

2006

 

FOI-R--2192--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand, Mats Persson

 

Strid i IT-domänen

 

2006

 

FOI-R--2154--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Niklas Hallberg, Amund Hunstad

 


Crossroads and XMASS: Framework and Method for System IT Security Assessment

 

2006

 

FOI-R--2078--SElänk till annan webbplats

 

Jacob Löfvenberg

 

Risker vid användning av USB-minnen och u3

 

2006

 

FOI-R--1912--SElänk till annan webbplats

 

Linda Farman, Ulf Sterner, Lars Westerdahl, Pelle Zeijlon

 


Säkerhet i trådlösa energibegränsade marksensornät

 

2006

 

FOI-R--1867--SElänk till annan webbplats

 

Elisabeth Hansson, Jimmi Grönkvist, Katarina Persson, Dan Nordquist

 

Specification-based intrusion detection combined with cryptography methods for mobile ad hoc networks

 

2005

 

FOI-R--1831--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand

 

Parametrar för intrångsanalys

 

2005

 

FOI-R--1820--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Niklas Hallberg, Amund Hunstad

 

Behovsanalys avseende värdering av IT-säkerhet

 

2005

 

FOI-R--1792--SElänk till annan webbplats

 

Alf Bengtsson, Dan Nordqvist, Mats Persson, Lars Westerdahl

 

Implementation of Tracing in a Circuit of Web Services

 

2005

 

FOI-R--1694--SElänk till annan webbplats

 


Elisabeth Hansson, Alf Bengtsson, Arne Vidström

 


Security solutions for mobile ad hoc networks

 

2005

 

FOI-R--1683--SElänk till annan webbplats

 

Dan Nordqvist, Lars Westerdahl, Anders Hansson

 

Intrusion detection system and response for mobile ad hoc networks

 

2005

 

FOI-R--1638--SElänk till annan webbplats

 

Arne Vidström

 

Computer Forensics and the ATA Interface

 

2005

 

FOI-R--1620--SElänk till annan webbplats

 

Mikael Wedlin

 

CNA-scenarier ur ett tekniskt perspektiv

 

2005

 

FOI-R--1528--SElänk till annan webbplats

 

Svante Barck-Holst, Henrik Christiansson, Arne Vidström

 

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

 

2005

 

FOI-R--1518--SElänk till annan webbplats

 

Arne Vidström, Mats Persson, Martin Karresand

 

Intrusion Analysis in Military Networks - File Systems and Logging

 

2004

 

FOI-R--1484--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand, Dan Nordqvist

 

Utvärdering av Autoclass C

 

2005

 

FOI-R--1468--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Amund Hunstad, Anders Bond, Mikael Peterson, Nils Påhlsson

 

System IT Security Assessment

 

2004

 

FOI-R--1463--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand

 

Intrusion Analysis in Military Networks - An Introduction

 

2004

 

FOI-R--1375--SElänk till annan webbplats

 

Elisabeth Hansson, Jimmi Grönkvist, Jan Nilsson

 

Intrångsdetektering i mobila ad hoc-nät

 

2004

 

FOI-R--1374--SElänk till annan webbplats

 

Elisabeth Hansson, Anders Hansson

 

Evaluation of wireless Intrusion Detection tools for Mobile Ad Hoc Networks

 

2004

 

FOI-R--1369--SElänk till annan webbplats

 

Barck-Holst Svante, Fischer Georg, Lewerentz Birgitta

 

Underlag för utvärdering av uppgiftsfördelning inom informationssäkerhetsområdet.

 

2004

 

FOI-R--1283--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand, Mats Persson, David Lindahl

 

Scenarion och trender inom framtida informationskrigföring ur ett tekniskt perspektiv

 

2004

 

FOI-R--1042--SElänk till annan webbplats

 

Richard Andersson, Amund Hunstad, Jonas Hallberg

 

Evaluation of the Security of Components in Distributed Information Systems

 

2003

 

FOI-R--1019--SElänk till annan webbplats

 

Mats Persson

 

Tilltro och policies för mobil kod i heterogena nät och system

 

2003

 

FOI-R--0843--SElänk till annan webbplats

 

David Lindahl, Mats Persson, Arne Vidström, Mikael Wedlin

 

Triops, prototyp för IT-vapen

 

2003

 

FOI-R--0840--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand

 

A Proposed Taxonomy of Software Weapons

 

2003

 

FOI-R--0750--SElänk till annan webbplats

 

Arne Vidström

 

Analys av Insider Virus

 

2002

 

FOI-R--0713--SElänk till annan webbplats

 

Alf Bengtsson

 

Autentisering med mobila noder och mobil kod - slutrapport

 

2002

 

FOI-R--0712--SElänk till annan webbplats

 

Amund Hunstad, Jonas Hallberg

 

Modeling of Distributed Systems Focusing on IT Security Aspects

 

2002

 

FOI-R--0695--SElänk till annan webbplats

 

Alf Bengtsson, Amund Hunstad, Lars Westerdahl

 

Autonomitet vid autentisering i nätverksbaserade system

 

2002

 

FOI-R--0469--SElänk till annan webbplats

 

Jonas Hallberg, Amund Hunstad, E Anders Eriksson, Sören Palmgren

 

Områdesanalys: IT-försvar

 

2002

 

FOI-R--0331--SElänk till annan webbplats

 

Alf Bengtsson, Amund Hunstad, Lars Westerdahl

 

Autentisering i nätverksbaserade system

 

2001

 

FOI-R--0309--SElänk till annan webbplats

 

Mats Persson

 

Säkerhet i aktiva nät

 

2001

 

FOI-R--0305--SElänk till annan webbplats

 

Martin Karresand

 

Teknisk beskrivning för IT-vapen

 

2001