Start

Dricksvatten

Demonstratorn har en fysisk modell (1,2 x 0,7 meter) som visar en dricksvattenanläggning och dess produktionskedja, från råvatten till distribution av dricksvatten. Med dess hjälp är det möjligt att visa var de industriella informations- och styrsystemen används och vilken påverkan de kan få på produktionen. I modellen ingår också ett styrsystem bestående av en HMI-pekskärm och en styrdator (Siemens S7-1200) som styr simulerade pumpar, UV-filter och vattentornets vattennivå. Flödande ljus i en LED-slinga används för att illustrera vattenflöden. LED-slingan antar olika färger för att illustrera rent respektive smutsigt vatten. Bilden nedan visar en vy av den fysiska modellen där det blåa strecket är LED-slingan med flödande ljus.

 

Den virtuella IT-miljön består av ett nätverk med flera segment. Det angrepp som illustreras bygger på en klientattack där en vanlig användare surfar till en infekterad webbsida. Angriparen utnyttjar därefter den övertagna klienten för att nå antingen en HMI-server eller själva styrdatorn direkt.

 

Dricksvattendemonstratorn är mobil.

 

Dricksvattendemonstrator

Dricksvattendemonstrator