Start

Elproduktion

Elproduktion är en demonstrator som visar kraftproduktion vid två ångdrivna kraftverk och ett soldrivet kraftverk samt distribution och konsumtion i form av industrier och bostäder. Demonstratorn har sex stycken styrdatorer (GE Fanuc Series 90-30) samt sex HMI-system med operatörsbild. Demonstratorn är ej portabel utan är fast installerad vid FOI:s kurscentrum i Linköping och förevisas på plats. Det finns en virtuell IT-miljö för denna demonstrator som bland annat används under kursen SI3S.

 

Elproduktion

Elproduktion