Start

Trafikljus

I demonstratorn Trafikljus ingår fyra rack med fyra trafikljusmoduler vardera. Varje trafikljus kontrolleras av en egen styrdator (Programmable Logic Controller, PLC), i det här fallet Siemens S7-1200, och ett grundprogram som växlar mellan olika ljusbilder. Det är också möjligt att koppla in ett fullstort trafikljus för mässor och demonstrationer i större grupp. Till varje trafikljus kopplas ett partybloss samt en rökgenerator som aktiveras via styrdatorn för att illustrera att ett angrepp har genomförts. Rökgeneratorn används där partyblosset inte är tillåtet av brandsskyddsskäl.

 

Den virtuella IT-miljön består av ett nätverk i flera segment. Det angrepp som illustreras bygger på att en extern angripare tar över en server på nätverkets DMZ (ett segment av nätverket som är direkt exponerat mot Internet) och pivoterar vidare in i nätverket. Från det interna nätverket skickas en attack sedan via protokollet modbus direkt mot styrdatorn vilken då visar en felaktig ljusbild där alla lampor lyser samt aktiverar partyblosset eller rökgeneratorn. Det finns också en datoriserad 3D-modell över en ljusreglerad korsning med trafik, vilken använder indata från registret i styrdatorn. När trafikljuset slutar reglera trafiken korrekt så krockar fordonen i korsningen.

 

Trafikljus

Trafikljus