Start

Utbildningar

NCS3 genomför återkommande utbildningar av aktörer och intressenter som arbetar med industriella informations- och styrsystem. Vissa utbildningar sker i samverkan med MSB, med sektorsmyndigheter eller med branschorganisationer. Nedan kan du läsa mer om NCS3:s olika utbildningar.

Demonstrationer och föreläsningar

Syftet med NCS3:s demonstrationer och föreläsningar kan till exempel vara att väcka medvetenhet om problemområdet eller att öka kunskapen om en specifik teknik eller för en specifik sektor. Ofta utnyttjas fysiska modeller eller industriella informations- och styrsystem för att på ett pedagogiskt sätt åskådliggöra budskapet.

 

Tivoli

En så kallad tivolidragning innehåller en IT-säkerhetsrelaterad föreläsning där centrumets kunniga personal visar upp ett antal olika säkerhetsbrister och hur dessa kan utnyttjas vid angrep mot en IT- eller industriella informations- och styrsystemsmiljö. Riktiga hårdvaror och system används, och alla angrepp sker live. En tivolidragning kan varieras i längd och innehåll för att passa era behov.

 

Kurser och övningar

NCS3 ger för tillfället en kurs och en övning. Kursen Grundkurs: Säkerhet i industriella informations- och styrsystem riktar sig till tekniker som arbetar praktiskt med industriella informations- och styrsystem. Övningen Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem riktar sig till systemtekniker med koppling till industriella informations- och styrsystem.