Start

Grundkurs: Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem är en grundläggande och praktiskt inriktad kurs som ger en introduktion till informationssäkerhet inom industriella informations- och styrsystem för samhällsviktig verksamhet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar praktiskt med industriella informations- och styrsystem, till exempel som drifts- och utvecklingsingenjör. Du har en grundläggande praktisk kunskap om IT-system och en vilja att lära dig mer om IT-säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

 

Kursen genomförs under två dagar på FOI i Linköping och förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskap om datornätverk och industriella informations- och styrsystem, samt ett allmänt intresse för IT- och informationssäkerhet. Deltagarna kommer att få en praktisk förståelse för IT-säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Kursen ger en god överblick av IT-säkerhetsområdet och betonar speciellt de villkor som gäller för industriella informations- och styrsystem. Exempelvis förklaras uppbyggnad av datornät, tekniker och verktyg för IT-säkerhet samt tips på hur säkerheten i industriella informations- och styrsystem kan förbättras.

 

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna ska:

  • Ha förståelse för betydelsen av och möjligheterna med att aktivt arbeta med säkerhetshöjande insatser för industriella informations- och styrsystem.
  • Känna till lämpliga verktyg och metoder för att identifiera sårbarheter hos industriella informations- och styrsystem.
  • Kunna deltaga i arbetet med att förbättra och utveckla säkerheten i en organisations industriella informations- och styrsystem.

 

Generellt planeras kurserna så att samtliga deltagare kommer från en och samma sektor. På så sätt kan kursen anpassas till sektorn och deltagarna kan lättare utbyta relevanta erfarenheter samt skapa personliga nätverk. Denna planering hanteras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Kursen är baserad på den tidigare kursen Säkerhet i industriella kontrollsystem (SIK).

 

 

 

Kurstillfällen 2018

Kursen kommer att genomföras 14-15 respektive 20-21 november. Intresseanmälan sker till MSBPDF.