Start

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem är en övning där deltagarna ges en unik möjlighet att under realistiska förhållanden kan öka sin förmåga att hantera IT-relaterade incidenter och angrepp. Övningen riktar sig till systemadministratörer inom IT i organisationer som hanterar industriella informations- och styrsystem. Utöver värdefull erfarenhet ger övningen också en introduktion till industriella informations- och styrsystem ur ett säkerhetsperspektiv.

Övningen genomförs under 3,5 dagar hos FOI i Linköping. De första två dagarna ägnas åt kunskapsuppbyggnad och förberedelse inför övningen. Detta sker genom föreläsningar och laborationer.

 

Dag tre är den huvudsakliga övningsdagen, då deltagarna i lag skyddar en verksamhet från IT-angrepp samt hanterar dessa angrepp som incidenter. Övningsmiljön består av IT-system och industriella styrsystem. Den avslutande halvdagen ägnas i huvudsak åt utvärdering av övningsgenomförandet.

 

Övningen förutsätter att deltagarna är erfarna systemadministratörer inom IT.

 

Efter genomförd övning är målet att deltagarna skall ha:

  • förståelse för hur industriella informations- och styrsystem fungerar samt vilka krav de ställer på den omgivande IT-miljön
  • en förståelse för hur integrerade de industriella informations- och styrsystemen är i IT-miljön
  • praktisk kunskap om hur IT-incidenter kan förebyggas och hanteras i den egna miljön.

 

Tillsättning av deltagarplatser hanteras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Kurstillfällen 2018

Ingen kurs är planerad under 2018.