Start

Publikationer inom energiområdet

Här nedan kan du hitta alla rapporter och memon som publicerats inom energiområdet på FOI.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 • Johansson B.( 2013). Security Aspects of Future Renewable Energy Systems –A Short Overview. Energy, 61, 598-605.
 • Johansson, B. (2013). Energy efficiency in low carbon and energy roadmaps. ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 3-12, June 2013
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. (2013). How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.
 • Johansson, B. (2013). A broadened typology on energy and security. Energy, 53, 199-205.
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. (2013). How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.
 • Jonsson, D.K., Sonnsjö, H. (2013). EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten. FOI-R--3627--SElänk till annan webbplats
 • Lindgren, F., Johansson, B., Malmlöf, T., Lindvall, F. (2013). Siting conflicts between wind power and military aviation - problems and potential solutions. Land Use Policy, 34, 104-111.
 • Oxenstierna, S. (2013) Russia’s Energy Challenges, The European Financial Review, 14 December, pp. 63-64
 • Oxenstierna, S. (2013). Nuclear power in Russian energy policies, in Oxenstierna, S. and Tynkkynen V.-P. (eds.) Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, pp. 150-168.
 • Oxenstierna, S. (2013). Rysk energi och säkerhet fram till 2030. FOI memo 4372.
 • Oxenstierna, S., Tynkkynen, V.-P. (eds.) (2013). Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, December.

 

2012

 

2011

 • Veibäck, E., Jonsson, D.K. (2011). Klimatförändringarna och energiförsörjningen. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI Memo 3581.
 • Johansson B. 2011. Renewable energy energy security and resilitient societies. IGS-SENSE Conference, Resilient societies, Governing risk and vulnerability for water, energy and climate change, 19-21 October, 2011, University of Twente, Enschede, The Netherlands.
 • Jonsson, D.K., Gustafsson, S., Wangel, J., Höjer, M., Lundqvist, P., and Svane, Ö. (2011), ”Energy at your service: Highlighting Energy Usage Systems in the context of energy efficiency analysis, Energy Efficiency, Vol. 4, No. 3, 355-369
 • Harriman D. Ödlund A. Veibäck E. (2011) Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie. FOI-R--3062--SElänk till annan webbplats

 

2010

 

2009